odjetje Mlinopek je pravni naslednik Mlinskega podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1950. Leta 1970 se je podjetje pridružilo Intesu Maribor. Z nastankom TOZD se je organiziralo kot TOZD v okviru ŽIVILSKEGA KOMBINATA INTES Maribor inpreko njega v SOZD kmetijstva, industrije in trgovine TIMA Maribor.

ot TOZD je Mlinopek posloval do leta 1989, ko so se delavci z referendumom odločili za izločitev iz DO Intes Maribor in ustanovili samostojno gospodarsko organizacijo, ki posluje s sredstvi v družbeni lasti, kot družbeno podjetje. Od 23. januarja 1990 posluje kot samostojno Podjetje Mlinopek. Od leta 1993 poteka postopek lastninskega preoblikovanja v delniško družbo, ki naj bi bil zaključen s 01.01.1996 z nazivom Mlinopek d.d. M. Sobota, Industrijska 11, z večinskim deležem zaposlenih.

linopek odkupi v času žetve 12-15 tisoč ton pšenice, letno zmelje 11.000 ton pšenice v moko, 1200 ton rži in predela 200 ton prosa ter 200 ton ajde v kašo in moko.

svojih pekarnah in slaščičarni speče letno 3200 ton kruha in peciva ter 35 ton slaščic.

svojimi pekovskimi izdelki oskrbuje celotno Pomurje, z mlevskimi izdelki pa širši slovenski prostor.