19.10.- Nakup tehnološke opreme

Naziv projekta:

Nakup tehnološke opreme 2019

Družba Mlinopek d.d. se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019«, (Uradni list RS, št.7/19) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 13. 3. 2020 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 (Podukrep št. M04.2).

Celotna vrednost naložbe znašala 631.417,00 € brez DDV in 770.328,74 € z DDV. Investicijo je podjetje dobilo financirano v višini 25 % od priznanih vrednosti. To pomeni, da je bila podpora v okviru javnega razpisa PRP znašala 157.854,25 € nepovratnih sredstev.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru projekta smo kupili novo tehnološko opremo v mlinu in pekarni. Za proizvodnjo moke v mlinu smo kupili visokodvižni električni viličar, avtomatski sistem za uvrečevanje in zamenjali krmilni sistem. Pri prevzemu žit smo zgradili sistem za odpraševanje vsipnega koša. V pekarni pa smo nabavili stroj za rezanje pekovskega peciva, pomivalni stroj, delilni stroj REX in stožčasti okroglilni stroj.

Vse investicije so bile v celoti dokončane in vključene v proizvodni proces leta 2020 in služijo svojemu namenu.

CILJI

  • Posodobitev proizvodnih procesov
  • Povečanje kvalitete proizvodov
  • Zmanjšanje količine odpadnih surovin
  • Prihranki energije in delovne sile

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
  • Izboljšanje kvalitete proizvodov
  • Manjša obremenjenost okolja s prašnimi delci
www.program-podezelja.si http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

17.11.2017 - Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, matična številka 5048907000 na podlagi 124. člena, Zakona o trgu finančnih instrumentov
obvešča javnost, da je dne 20.10.2017, družba MM TEH d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana pridobila 27.250 delnic družbe Mlinopek d.d., kar predstavlja 6,42% vseh izdanih delnic navedene družbe.

14.04.2017 - Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Družba Mlinopek d.d. se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016«,  (Uradni list RS, št.13/16, 19/16 in 29/16) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 29. 12. 2016 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 (Podukrep št. M04.2).

Nepovratna sredstva so se nam odobrila za naslednje vrste stroškov:                                          

 

Končna priznana vrednost

Delež%

Odobrena vrednost

Oprema za mletje žit

21.736,08

30%

6.520,22

Oprema za peko kruha,potic in izdelavo testenin

128.754,00

30%

38.626,20

Oprema za skladiščenje za namene predelave kmetijskih proizvodov

138.431,58

30%

41.529,47

Splošni stroški pridobitve gradbene in tehnične dokumentacije

1.670,00

30%

501,00

Priprava poslovnega načrta

2.000,00

30%

600,00

 

 

 

 

Skupna višina odobrenih sredstev

 

 

87.776,89 EUR

GLAVNE DEJAVNOSTI

V letu 2016 smo nabavili stroj Gramifrigor KK320 Europe, katerega naloga je hlajenje pšenice in luščilni stroj MHXS-30/60 z aspiracijskim kanalom MVSG-60, katerega naloga je čiščenje pšenice s katere odstrani vse nečistoče in uniči vse mikroorganizme, da je pšenica sterilna in kot taka pripravljena za meljavo. Dobavitelj opreme je družba Actor d.o.o. iz Maribora, proizvajalec pa firma Bühler iz Nemčije.

Nabavili smo tiskalnik, ki omogoča tiskanje motivov direktno na slaščičarske izdelke (torte, piškote). Omogočil nam bo posodobitev okraševanja izdelkov. Dobavitelj stroja je družba Arena 1 d.o.o. iz Solkana.

Nabavili smo tudi avtomatski delilni sistem za pekarno s samodejnim nadzorom teže. Stroj ima dve funkciji in sicer deli testo na različne teže in nato testo še zavije. S tem se skrajša čas izdelave izdelkov in izboljša kakovost. Dobavitelj opreme je družba Arena 1 d.o.o.

Prav tako je bil nabavljen avtomatski spiralni mešalnik s kotlom. Z njim dosežemo boljšo kvaliteto testa, lažje upravljanje in manjše možnosti napak pri nastavitvi parametrov za zames. Gre za zamenjavo podobnega zastarelega stroja. Dobavila ga je družba Arena 1 d.o.o. iz Solkana.
Kupili smo volumetrični delilni stroj z vsipnim košem, ki je zamenjava obstoječega, ki omogoča večjo natančnost in večjo kapaciteto deljenja. Dobavitelj opreme je Arena 1 d.o.o..

Nabavili smo sejalno napravo, ki omogoča ločevanje pomešanih surovin, ki jih kot take ne moremo uporabiti. Z njo zmanjšamo izgube surovin in znižamo stroške proizvodnje. Dobavitelj opreme je družba Arena 1 d.o.o. iz Solkana.

CILJI
-    Posodobitev proizvodnih procesov
-    Povečanje kvalitete proizvodov
-    Zmanjšanje količine odpadnih surovin
-    Prihranki energije in delovne sile

PRIČAKOVANI REZULTATI
-    Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
-    Izboljšanje kvalitete proizvodov

Vse investicije so bile v celoti dokončane oz. realizirane marca leta 2017 in služijo svojemu namenu.

www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

13.02.2015 - Obvestilo

Predsednik NS družbe Mlinopek d.d., je postal delničar družbe.

UPRAVA DRUŽBE

31.01.2013 - OBVESTILO O SPREMEMBI DELEŽEV
Obveščamo vas, da je družba ŽITO d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, dne 20.12.2012, s svojo odvisno družbo ŠUMI Nepremičnine d.o.o., sklenila Pogodbo o prodaji 111.557 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako PMMG, katerih izdajatelj je naša družba Mlinopek d.d.. Na podlagi navedenega posla se je delež družbe ŽITO d.d., zmanjšal po posamezni prag pomembnega deleža.

 

DIREKTOR:
POJBIČ KAREL

 

© Mlinopek d.d., Murska Sobota. Izdelava spletnih strani. Oblikovanje.com
Vse pravice pridržane.