14.04.2017 - Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Družba Mlinopek d.d. se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016«,  (Uradni list RS, št.13/16, 19/16 in 29/16) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 29. 12. 2016 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 (Podukrep št. M04.2).

Nepovratna sredstva so se nam odobrila za naslednje vrste stroškov:                                          

 

Končna priznana vrednost

Delež%

Odobrena vrednost

Oprema za mletje žit

21.736,08

30%

6.520,22

Oprema za peko kruha,potic in izdelavo testenin

128.754,00

30%

38.626,20

Oprema za skladiščenje za namene predelave kmetijskih proizvodov

138.431,58

30%

41.529,47

Splošni stroški pridobitve gradbene in tehnične dokumentacije

1.670,00

30%

501,00

Priprava poslovnega načrta

2.000,00

30%

600,00

 

 

 

 

Skupna višina odobrenih sredstev

 

 

87.776,89 EUR

Vse investicije so bile v celoti dokončane oz. realizirane marca leta 2017 in služijo svojemu namenu.

 

13.02.2015 - Obvestilo

Predsednik NS družbe Mlinopek d.d., je postal delničar družbe.

UPRAVA DRUŽBE

31.01.2013 - OBVESTILO O SPREMEMBI DELEŽEV
Obveščamo vas, da je družba ŽITO d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, dne 20.12.2012, s svojo odvisno družbo ŠUMI Nepremičnine d.o.o., sklenila Pogodbo o prodaji 111.557 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako PMMG, katerih izdajatelj je naša družba Mlinopek d.d.. Na podlagi navedenega posla se je delež družbe ŽITO d.d., zmanjšal po posamezni prag pomembnega deleža.

 

DIREKTOR:
POJBIČ KAREL

 

© Mlinopek d.d., Murska Sobota. Izdelava spletnih strani. Oblikovanje.com
Vse pravice pridržane.