1. Mletje in luščenje žita;
2. Peka kruha, peciva in drugih pekovskih in slaščičarskih izdelkov;
3. Mešanje krmil in prodaja le-teh na debelo in drobno;
4. Prodaja mlevskih in pekovskih izdelkov na debelo in drobno;
5. Nakup in prodaja na debelo in drobno v trgovski stroki:

- žit in mlevskih izdelkov - vseh vrst belih in drugih žit, namenejnih za hrano ljudi ali krmo živali brez riža
- delikatesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, kruha,
- peciva in slaščic, jajc, kave in brezalkoholnih pijač;

6. Mletje in zamenjava mlevskih izdelkov za žita;
7. Prevoz z lastnimi tovornimi cestnimi vozili za lastne potrebe;
8. Skladiščenje blaga v lastnih in najetih skladiščih;
9. Popravila strojev, motornih vozil in drugih osnovnih sredstev za lastne potrebe;
10.Slaščičarstvo;
11.Tehtanje na mostni tehtnici
12.Gostinstvo.

© Mlinopek d.d., Murska Sobota. Izdelava spletnih strani. Oblikovanje.com
Vse pravice pridržane.